Chceš mať čisto???

Volaj isto!

Služby

Ponuka služieb.

Hlavné zameranie

 • zameriavame sa na riešenie systémových porúch kanalizácií a odtokových potrubí bytových a nebytových priestorov,
 • riešime problémy upchatých kanalizácií miestnej infraštruktúry,
 • pravidelný monitoring pre udržiavanie kanalizácií v dobrej kondícii a predchádzanie havarijných stavov.

Poskytované služby

Poskytujeme vám profesionálne služby, ktoré je potrebné systémovo vykonávať pre dosiahnutie správneho fungovania kanalizácie. Pravidelným servisom a kontrolami kanalizácie môžete predchádzať viacerým poruchám, čím zároveň šetríte financie spojené s drahšou opravou či úplnou rekonštrukciou pri závažnejšom poškodení.

 • čistenie kanalizácie krtkovaním,
 • čistenie odpadov,
 • čistenie strešných zvodov,
 • čistenie prípojok,
 • čistenie OTL (odlučovače tukových látok),
 • monitoring kanalizácie,
 • monitoring prípojok,
 • čistenie dažďových vstupov,
 • čistenie syfónov, drezov a vaní,
 • servis wc a pisoárov,
 • čistenie vysokotlakovým zariadením,
 • čistenie betónových plôch(chodníky, platne, zámkové dlažby...),
 • čistenie Fasádnej omietky na rodinných domoch.

Počet úspešných zákaziek.

Galéria

Cenník

Každý kanalizačný systém je iný, jedinečný. Často sa nám stáva, že je neodborne nadimenzovaný a z toho dôvodu býva veľmi obtiažna údržba a jeho čistenie.

Predimenzované i poddimenzované potrubie totiž spôsobuje nedokonalé odtekanie splaškov. Taktiež zanedbaná údržba.
Cena sa nedá určiť po telefonickom rozhovore.

Cena sa určuje po osobnej obhliadke miesta poruchy alebo po vykonaní monitoringu alebo vyčistenia rúry.

Cena za vykonanú prácu sa určuje po dohode s klientom priamo na mieste.

Kontakt

Mapka oblasti, kde je možné využiť naše služby.

Naša adresa

Teplý Vrch 14, 980 23 Teplý Vrch

Napíšte nám

krtkovanie.rs@gmail.com

Zavolajte nám

+421 918 592 809